Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 311
  • Trong tuần: 2 498
  • Tất cả: 450365


Lịch làm việc tuần 26

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS & THPT ĐỒNG TIẾN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              

                                                               Đồng Tiến, ngày 31 tháng 1 năm 2015

                                                                                  

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 25 (từ ngày 02/2 đến ngày 07/2/2015)

 

THỨ HAI (02/2)

SÁNG        1. BGH: Làm việc tại trường.

                   2. 7h30, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai, đ/c Nguyễn Thị Phương Hằng: Dự Hội nghị tập huấn dạy Tiếng Anh chương trình Cambridge English.

Địa điểm:   Hội trường A Sở GD&ĐT.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

                    

THỨ BA (03/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.     

 

THỨ TƯ (04/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.     

 

THỨ NĂM (05/2)

SÁNG        1. 7h30’, đ/c Đặng Hùng Sơn – Hiệu trưởng: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015.

Địa điểm:   Phòng họp, trụ sở UBND huyện.

2. 7h30’, đ/c Hoàng Long – PHT: Dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện năm 2014.

Địa điểm:   Hội trường UBND huyện.

3. đ/c Trần Hải Yến – PHT, đ/c Nguyễn Văn An – PHT: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

 

THỨ SÁU (06/2)

SÁNG        1. BGH: Làm việc tại trường.

                   2. 7h30’: đ/c Nguyễn Văn An – PHT: Dự Hội nghị tập huấn công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

Địa điểm:   Hội trường A Sở GD&ĐT.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

 

THỨ BẢY (07/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                         KT.  HIỆU TRƯỞNG 

- BGH trường;                                                                          P.  HIỆU TRƯỞNG

- Các TT CM;                                                                                                          (Đã ký)

- TV UBND huyện;                                                    

- Các hội, đoàn thể trường;                                                                                       

- Các đ/c GV;

- Website THCS & THPT Đồng Tiến;

- Lưu: VT.                                                                                                     Hoàng LongWebsite đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.com.vn