Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 1 752
  • Tất cả: 413783


Lịch làm việc tuần 27

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS & THPT ĐỒNG TIẾN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              

                                                               Đồng Tiến, ngày 07 tháng 2 năm 2015

                                                                                  

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 25 (từ ngày 09/2 đến ngày 14/2/2015)

 

THỨ HAI (09/2)

SÁNG        1. 7h00, Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”.

Địa điểm:   Sân trường THCS & THPT Đồng Tiến.

2. BGH: Làm việc tại trường.

                   3. 7h30, đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc - TPT, đ/c Vũ Thị Thu Phương – GVCN lớp 6A4: Đưa học sinh Điểu Thị Lài – học sinh lớp 6A4 nhận quà của Tòa án nhân dân tối cao tặng.

Địa điểm:   Hội trường A Sở GD&ĐT.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

                    

THỨ BA (10/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.     

 

THỨ TƯ (11/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.     

 

THỨ NĂM (12/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

 

THỨ SÁU (13/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

 

THỨ BẢY (14/2)

SÁNG        BGH: Làm việc tại trường.

CHIỀU       BGH: Làm việc tại trường.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                         KT.  HIỆU TRƯỞNG 

- BGH trường;                                                                          P.  HIỆU TRƯỞNG

- Các TT CM;                                                                                                          (Đã ký)

- TV UBND huyện;                                                    

- Các hội, đoàn thể trường;                                                                                       

- Các đ/c GV;

- Website THCS & THPT Đồng Tiến;

- Lưu: VT.                                                                                                     Hoàng LongWebsite đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.com.vn