Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 5 326
  • Tất cả: 469549


Lịch trực giám thị kì 2

TRƯỜNG THCS&THPT ĐỒNG TIẾN

                    TỔ GIÁM THỊ

LỊCH TRỰC GIÁM THỊ BUỔI SÁNG

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/01/2015) 

THỨ

TRỰC TỪ 06H30-7H30

TRỰC TỪ 07H00-HẾT BUỔI

2

LÊ ĐÌNH NĂM

LÊ THỊ HUYỀN TRINH

ĐÀO VIỆT HÀ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

3

NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG

VŨ THỊ AN

4

PHẠM KIM THỨC

PHAN THỊ HƯỜNG

LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG TRANG

5

PHẠM KIM THỨC

ĐỖ THỊ XUÂN SINH

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

HỒ THỊ BẮC

6

LÊ ĐÌNH NĂM

PHẠM THÀNH NHÂN

HÀ THỊ THÚY HẰNG

7

NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

NGUYỄN THỊ THẮM

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TRƯỜNG THCS&THPT ĐỒNG TIẾN

                   TỔ GIÁM THỊ

LỊCH TRỰC GIÁM THỊ BUỔI CHIỀU

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/01/2015) 

THỨ

GIÁM THỊ

2

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

VŨ THỊ NGỌC

NGÔ THỊ THANH VÂN

3

LÊ THỊ NỮ

ĐÀO THỊ TÂM

4

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẦN HOÀI BẢO NGỌC

5

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH

6

ĐÀM THỊ BÌNH

PHẠM VĂN ĐÔNG

7

LÊ THỊ HƯỜNG

HOÀNG THỊ THÁI

TRẦN THỊ TƯƠNG

 

                                                 Đồng Tiến, ngày 05/01/2015

                                                                Người lập

 

 

                                                        Nguyễn Văn Thái

 Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.com.vn